August 2017 – Shravan & Bhadaravo Gujarati Month Calendar

Gujarati Calendar Shravan, Bhadaravo Vikram Month

2017 August, Calendar

Shravan, Bhadaravo Vikram Samvat 2073

Day Date Tithi Details
TUE 1 Shravan Sud Nom
WED 2 Shravan Sud Dasham
THU 3 Putrada Ekadashi
FRI 4 Shravan Sud Baras
SAT 5 Shravan Sud Teras
SUN 6 Shravan Sud Chaudash
MON 7 Raksha Bandhan
TUE 8 Shravan Vad Ekam
WED 9 Shravan Vad Bij
THU 10 Shravan Vad Trij
FRI 11 Shravan Vad Choth
SAT 12 Nag Panchmi
SUN 13 Randhan Chhath
MON 14 Shitala Satam
TUE 15 Janmashtami
WED 16 Parana
THU 17 Shravan Vad Dasham
FRI 18 Shravan Vad Aja Ekadashi
SAT 19 Shravan Vad Baras
SUN 20 Shravan Vad Teras
MON 21 Shravan Vad Chaudash
TUE 22 Shravan Vad Amas
WED 23 Bhadaravo Sud Ekam
THU 24 Bhadaravo Sud Bij
FRI 25 Kewada Trij
SAT 26 Ganesh Chaturthi
SUN 27 Bhadaravo Sud Pancham, Rushi Panchmi
MON 28 Bhadaravo Sud Chhath
TUE 29 Bhadaravo Sud Satam
WED 30 Bhadaravo Sud Atham
THU 31 Bhadaravo Sud Nom