August 2019 – Ashadh, Shravan & Bhadarvo Gujarati Month Calendar

Gujarati Calendar Ashadh, Shravan & Bhadarvo Month

2019, August Calendar

Ashadh, Shravan & Bhadarvo, Vikram Samvat 2075

DAYDATETITHI DETAILS
Thu1Ashadh Vad Amas
Fri2Sud Bij
Sat3Sud Trij
Sun4Sud Choth
Mon5Sud Pancham (Nag Panchami)
Tue6Sud Chhath (Randhan Chhath)
Wed7Sud Satam (Shitla Satam)
Thu8Sud Atham
Fri9Sud Nom
Sat10Sud Dasham
Sun11Sud Ekadashi
Sun12Sud Baras
Mon13Sud Teras
Tue14Sud Chaudas
Wed15Sud Punam (Independence Day) – Raksha Bandhan
Thu16Shravan Vad Padvo
Fri17Vad Bij (Pateti)
Sat18Vad Trij
Sun19Vad Choth
Sun20Vad Pancham (Naag Pancham)
Mon21Vad Chhath (Vruddhi Tithi) – Randhan Chhath
Tue22Vad Chhath (Shitala Satam)
Wed23Vad Satam
Thu24Vad Atham (Janmashtami)
Fri25Vad Nom (Nand Mahotsav)
Sat26Vad Dasham
Sun27Vad Ekadashi
Sun28Vad Teras
Mon29Vad Chaudas
Tue30Vad Amas
Wed31Bhadarvo Sud Padvo