August 2019 – Ashadh, Shravan & Bhadarvo Gujarati Month Calendar

Gujarati Calendar Ashadh, Shravan & Bhadarvo Month

2019, August Calendar

Ashadh, Shravan & Bhadarvo, Vikram Samvat 2075

DAYDATETITHI DETAILS
Thu1Ashadh Vad Amas
Fri2Sud Bij
Sat3Sud Trij
Sun4Sud Choth
Mon5Sud Pancham (Nag Panchami)
Tue6Sud Chhath (Randhan Chhath)
Wed7Sud Satam (Shitla Satam)
Thu8Sud Atham
Fri9Sud Nom
Sat10Sud Dasham
Sun11Sud Ekadashi
Mon 12Sud Baras
Tue 13Sud Teras
Wed 14Sud Chaudas
Thu 15Sud Punam (Independence Day) – Raksha Bandhan
Fri 16Shravan Vad Padvo
Sat 17Vad Bij (Pateti)
Sun 18Vad Trij
Mon 19Vad Choth
Tue 20Vad Pancham (Naag Pancham)
Wed 21Vad Chhath (Vruddhi Tithi) – Randhan Chhath
Thu 22Vad Chhath (Shitala Satam)
Fri 23Vad Satam
Sat 24Vad Atham (Janmashtami)
Sun 25Vad Nom (Nand Mahotsav)
Mon 26Vad Dasham
Tue 27Vad Ekadashi
Wed 28Vad Teras
Thu 29Vad Chaudas
Fri 30Vad Amas
Sat 31Bhadarvo Sud Padvo