Gujarati Boy Name Starting With ‘R’

Boy: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Girl: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Boy Name (R) with meaning

NameGujarati NameMeaning
Ra'edર'એદLeader
Raakinરામિજ઼Respectful
Raamizરામિજ઼Symbol
RaatibરાતિબArranger
RabahરબહGainer
RabeeરબીSpring
RachitરચિતInvention
RadhakરાધાકLiberal
RadhakantaરાધાકાંતાLord Krishna
Radhakrishnaરાધાકૃષ્ણા Radha and Lord Krishna
Radhatanayaરાધા તનયSon of Radha
Radhavallabhરાધા વલ્લભLord Krishna beloved of Radha
RadheshરાધેશA Name for Lord Krishna
Radheshyamરાધેશ્યામLord Krishna
Radheyaરાધેયા Karna
RafatરફતElevation
Rafee'રફીKind friend
Raghavરાઘવ Lord Rama
Raghavendraરાઘવેન્દ્રLord Rama
Raghbirરઘબીર
RaghebરઘેબDesirous
Raghuરઘુ The family of Lord Rama
RaghubirરઘુબીરLord Rama
RaghukumaraરઘુકુમારાLord Ram
Raghunandanરઘુનન્દનLord Rama
Raghunathરઘુનાથ Lord Rama
Raghupatiરઘુપતિ Lord Rama
Raghuvirરઘુવીર Lord Rama
Raginરાગિન
RahasરહસSecret
RaheelરાહીલOne who shows the way
RaheemરહીમMerciful
RahiરાહીTraveller
RahilરાહીલTraveller
RahimરહીમAnother name for God
Rahmanરહમાન Merciful
Rahulરાહુલ Son of Lord Buddha
RaivataરૈવતાA Manu
RaivathરૈવતWealthy
RajરાજKing
Rajaરાજા King
RajabરજબThe 7th month of the Muslim year
RajakરજકIlluminating
RajanરાજનKing
RajaniરજનીNight
RajanikantરજનીકાંતSun, lord of night
RajanikantaરાજનીકાઁતાMoon
Rajanyaરાજન્યKingly
Rajarshiરજર્શી, રાજઋષિ King's sage
RajasરાજસMastery, fame, pride
Rajatરજત Silver
RajatanabhiરજતાનાભીVery Rich. Lord Vishnu
Rajatshubhraરજત્શુભ્રાWhite as silver
RajdeepરાજદીપBest of Kings
RajenderરાજેંદરLord of Kings, Emperor
Rajendraરાજેંદ્રKing
Rajendrakumarરાજેંદ્રકુમારKing
Rajendramohanરાજેંદ્રમોહન King
RajeshરાજેશGod of kings
RajevalochanરાજીવાલોચનWho has blue lotus eyes
RajinderરાજિંદરSpontaneous
Rajinipatiરજિનિપતિ
Rajitરજિત Decorated
RajivરાજીવBlue lotus
RajivalochanaરાજીવાલોચનાLotus Eyed, Lord Rama
RajkumarરાજકુમારPrince
Rajnishરજનીશ , રજનીશGod of night (moon)
Rajrishiરજર્શી, રાજઋષિ King's sage
RajuરાજૂProsperity
RajulરાજુલBrilliant
Rajyashreeરાજ્યશ્રીPropriety of a king
Rajyeshwarરાજ્યેશ્વરKing
RakeshરાકેશLord of the night
Rakshaરક્ષાThe moon, protection
Rakshanરક્ષણProtector
Raktakamalરક્તાકમલA red lotus
RamરામLord Rama, God, supreme spirit
Ram-dattરામ-દત્તGift of Rama
RamadeepરામાદીપLord Rama
RamadhutaરામાધુતાAmbassador of Rama
RamakantરમાકાંતLord Vishnu
RamakantaરમાકાંતાLord Vishnu
Ramakrishnaરામકૃષ્ણાRama & Krishna
RamanરમણBeloved, pleasing
Ramanandરામાનંદ
RamandeepરમનદીપAbsorbed in the light of Lord's love
Ramanjitરમનજિત
Ramanpreetરમનપ્રીત
RamanujરામાનુજYounger brother of Rama
Ramanujaરામાનુજ઼ાBorn after Rama i.e. Lakshman
Ramanveerરમનવીર
Ramashrayરામાશ્રય Lord Vishnu, protected by Rama
RamavatarરામાવતારReincarnation of Lord Rama
Ramchandraરામચંદ્રા Lord Rama
RamdasરામદાસDevotee (a servant) of Rama
Rameezરમીજ઼Prince
Rameshરમેશ Lord Vishnu
Rameshwarરામેશ્વર Lord Shiva
Ramgopalરામગોપાલ
RamithરમિતLoved
Ramkishoreરામકિશોરે Lord Rama
Ramkrishnaરામકૃષ્ણા Lord Rama, Krishna
Ramkumarરામકુમાર Lord Rama
Rammohanરામમોહન Lord Rama
Ramnathરામનાથ Lord Rama
RamojiરામોજીLord Rama
Ramprasadરામપ્રસાદ Lord Rama
Rampratapરામપ્રતાપ Lord Rama
RamraરામરાSplendour
RamratanરામરતનLord Rama
Ramswaroopરામસ્વરૂપ Lord Rama
RanaરાનાJoy, Jewel, To gaze, Look
RanadevaરનાદેવાLord of Battles
Ranajayરનાજ઼ય Victorious
Ranajitરણજીત Victorious
RanakરનકKing
RandeepરણદીપThe hero of the battle
Randhirરણધીર Brave
RaneshરાનેશLord Shiva
Ranganરંગન A flower
RanganathરંગનાથLord Vishnu
RangithરંગિતWell couloured
RanjanરંજનPleasing
Ranjayરંજય
RanjeetરણજીતVictor in wars
Ranjitરંજીત Victorious
RanjivરંજિવVictorious
RantidevરંતિદેવDevotee of Narayana
RanveerરણવીરHero of the battle
Rasarajરસરાજ Mercury
RasbihariરાસબિહારીLord Krishna
Raseshરસેશ Lord Krishna
RashadરાશદIntegrity of conduct
RashidરશીદRightly guided, Having the true Faith
Rashmilરશ્મીલ Silken
Rasikરસિક Connoisseur
Rasulરસૂલ Angel
Rasul aidilરસૂલ એદિલ
Ratanરતન Precious stone
Ratannabhaરતન્નાભા Lord Vishnu
RathikરતીકOne who rides a chariot
RathinરથિનCelestial
Ratinderpalરતિન્દેરપલ
Ratishરતીશ Cupid
Ratnabhuરત્નાભુLord Vishnu
Ratnakarરત્નાકરMine of jewels, sea
Ratnanidhiરત્નાનિધિLord Vishnu
Ratneshરત્નેશGod of jewels ( Kuber)
Ratulરતુલ Sweet
Ravalnathરાવલનાથ
RavenરવેનA Bird
RaviરવિSun
Ravikanthરવિકાંત
Ravikeertiરવિકીર્તીWhose fame is like sun
RavikiranરવીકિરણSun ray
Ravinandanરવિનંદન Karna
Ravindraરવીંદ્રThe sun lord
Ravindranathરવિંદ્રનાથ
Ravinshuરવિન્શુKamdev ( Cupid )
RavishરવીશSun
RavisharanરવિશરણSurrender
Ravishuરવિશુ Cupid
RavitરવિતSun
Ravoofરવૂફ઼Slavery of love
RayરાયBeam of light
Rayirthરઈર્થLord Brahma
Razaરજ઼ા Hope
Razakરજ઼ાક Devotee
Rebantaરેબાંતા A son of Surya
Regenderરેગેનદર
Rehaanરેહાન
Rehanરેહાન
Rehmanરેહમાન Merciful
Rehmatરેહમાત Mercy
Rehyaazરેહ્યાજ઼
RenaudરેનૌદWise Power
ReneshરેનેશLord of love
Renitરેનિત
RevanthરેવંથHorse rider
Riddhimanરિદ્ધિમાન Possessed of good fortune
RidhaરિધાContentment
Ridhwanરિધ્વનAcceptance, Good will
Riditરિદિત
Rigvedઋગ્વેદ
Rijulરિજૂલ Innocent
Rikinરિકિન
RipuરિપુEnemy
Ripudamanરીપુદમાન Killer of enemies
Rishabરિસ્હબSuperior
RishabhરિષભMorality
RishanરિશાનGood human being
RishiઋષિSage, ray of light
Rishikeshઋષિકેશ Lord Vishnu
RishitરિષિતThe best
Rishvanjasરિશ્વંજાસLord Indra
RiteshરિતેશLord of truth
RithikરિતિકStream
Rituparanરિતુપરાણ Joyous
RiturajરિતુરાજKing of seasons, spring
Ritvikઋત્વિક Priest
Rivanરીવન
RiyadhરિયાધGardens
Riyazરિયાજ઼ Practice
Riyyanરિય્યાન
Rizvanરિજ઼વાન Harbinger of good news
Rizviરિજ઼વી
Rochakરોચક Tasty
RochanરોચનRed lotus, bright
RohakરોધકRising
RohanરોહનAscending
RohanlalરોહનલાલLord Krishna
RohiniramanરોહિનિરમણThe enchanted Lord
RohinishરોહિનિશMoon
RohitરોહિતRed
Rohitasvaરોહિતાસ્વSon of King Harishchandra
RohtakરોહતકSun
RomirરોમિરInteresting
Ronakરોનક Embellishment
Ronavરોનવ
Ronithરોનિત
RonsherરોનશેરLion of the Battlefield
RoopakરૂપકDramatic composition
RoshanરોશનIllumination
Ruchirરુચિર Beautiful
Rudrરુદ્રFearsome, name of Lord Shiva
Rudraરુદ્રાLord Shiva
RuhanરૂહાનSpiritual
RujulરૂજૂલSimple, honest
Rukmરુક્મGold
Rukmaરૂક઼માRadiant, sun
Rukmineshરુક્મિનેશLord Krishna
RupakરૂપકSign, feature
RupangરુપંગBeautiful
Rupendraરુપેંદ્રLord of the form
RupeshરૂપેશLord of beauty
Rupeshwarરુપેશ્વરLord of the form
RupinરુપિનEmbodied beauty
RushabhરુશભDecoration
RushamરુષમPeaceful
RushanરુશનIlluminated
Rushangરુશંગ
RusheekરુશીકSon of saint
Rushilઋશીલ Charming
Rustamરુસ્તમLarge, Very tall
Rustomરુસ્તોમWarrior
RutajitરુતાજિતConquerer of truth
RuteshરુતેશKind of Seasons
RutujitરુતુજિતConquerer of seasons
Rutvaરુત્વાSpeech
Rutvijરુત્વિજ
Rwijuર્વિજૂStraight, erected