Gujarati Boy Name Starting With ‘S’

Boy: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Girl: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Boy Name (S) with meaning

NameGujarati NameMeaning
SaabirસાબિરPatient
SaadસાદGood luck
SaahirસાહિરWakeful
SaajidસાજિદOne who worships God
SaalihસાલિહGood, Righteous
SaariyahસારિયાહClouds at night
SabalસબલWith strength
SabarinathanસબરિનાથનLord Ayyapa
SabeehસબીહBeautiful
Sabhyaસભ્યાRefined
SabrangસબરંગRainbow
Sacchidanandaસચ્ચિદાનંદાTotal bliss
Sachchitસચ્ચિતLord Brahma
Sachetસચેત Consciousness
SachetanસચેતનRational
SachhસછThe Truth
Sachinસચિન Lord Indra
SachishસચિશLord Indra
Sachitસચિત Consciousness
SachivસચિવFriend
SadabinduસદબિંદુLord Vishnu
Sadaiappanસદૈઅપ્પનLord Siva
SadanandસદાનંદEver joyous
SadarસાદરRespectful
SadashivસદાશિવPure
Sadashivaસદાશિવા Eternally pure
SadavirસદાવિરEver courageous
Sadeepanસદીપન Lighted up
SadeeqસાદીકTrustworthy
Sadgunસદ્ગુણVirtues
SadhanસાધનPocessing
SadhilસધિલPerfect
Sadiqસાદિક઼ Kingly
SadivaસદિવાEternal
SadruસદરુLord Vishnu
SaeedસઈદPriestly
SafalસફલSucceed
Saffarસફ્ફરCoppersmith
SafiyસફીયBest friend
Safwanસફ્વાનOld Arabic name (rocks)
SaganસગનLord Shiva
SagarસાગરSea, ocean
Sagarduttસાગરદત્તGift of ocean
SagunસગુણPossessed of qualities
Sahajસહજ Natural
SaharસહરSun, Dawn
SaharaસહારાLord Shiva
Saharshસહર્ષWith joy
Sahasસાહસ Bravery
Sahasradસહસ્રદLord Shiva
Sahastrabahuસહસ્ત્રબાહુOne with thousand arms
Sahastrajitસહસ્ત્રજિતVictor of thousands
Sahasyaસહસ્યMighty
SahatસહતStong
SahayસહાયHelp
SahayaસહાયLord Shiva
Sahdevસહદેવ One of the Pandava princes
SahenસહેનFalcon
Sahibસાહિબ The lord
Sahilસાહિલ Guide
SahirસાહિરMagician
Sahishnuસહિષ્ણુLord Vishnu
Sai Satpurushaસાઈ સત્પુરુષાVirtuous, Pious, Venerable One.
SaiAmartyaસાઈ અમર્ત્યImmortal, Shirdi Sai Baba
Saicharanસાઈ ચરણ
SaiDeepસાઈ દીપA Name for Sai Baba
Saifસૈફ
SaiJeevadharaસાઈ જીવધરાSupport of All Living Beings
SaiKalakalaસાઈ કલાકાલાLord of Eternity, Shirdi Sai Baba
SaiKalateetaસાઈ કલાતીતાBeyond Time Limitations
Saikiranસાઈ કિરણ
SainathસાઈનાથSaibaba
Saiprasadસાઈપ્રાસાદBlessing
Saipratapસાઈપ્રતાપ Blessing of Saibaba
Sajalસજલ Moist
Sajanસાજન Beloved
SajivસજીવLively
SajivaસજીવFull of life
Sajjanસજ્જન
SajuસજૂTravelling
Sakaleshwarસકલેશ્વરLord of everything
SakarસાકારManifestation of god
Sakashસાક્ષIllumination
Saketસાકેત Lord Krishna
SaketharamanસકેથારમણA Name for Lord Rama
Sakshumસક્ષમSkillful
SalahસલાહRighteousness
Salah Udeenસલાહ ઉદીનThe righteousness of the Faith
SalajસલજWater which flows from melted ice from mountain
Salamanસલમાન High
SalarjungસલારજુંગBeautiful
Saleemસલીમ Healthy
SalemસલેમSafe
SalilસલિલWater
Salimસલીમ Happy, peaceful
SalmanસલમાનSafe
SalokhસલોખFriendship
SamabashivસમબશિવLord Shiva
SamajસમજLord Indra
SamajasસમાજસLord Shiva
SamanthaસમાનતાBordering
Samanyuસમન્યુLord Shiva
Samarસમર War
Samarendraસમરેન્દ્રLord Vishnu
Samarenduસમરેંદુ Lord Vishnu
SamarjitસમરજીતVictorious in war
Samarpanસમર્પણDedicating
Samarthસમર્થ Powerful
Samavartસમવર્તLord Vishnu
SambaranસમબરણRestraint, name of an ancient king
Sambhaસામ્ભાShining
Sambhavસંભવ Born, manifested
Sambhddhaસમભ્દ્ધાWise
Sambitસંબિત Consciousness
Sambodhસમ્બોધComplete knowledge
Sambuddhaસમ્બુદ્ધાWise
Samdarshiસમદર્શીLord Krishna
Sameenસમીન Valuable
SameepસમીપClose
SameerસમીરEarly morning fragrance, Entertaining companion, Wind
Sameeullahસમીઉલ્લાહ
SamenસમેનHappy
Samendraસમેંદ્રWinner of war
SamenduસમેંદુLord Vishnu
SameshસમેશLord of equality
Samgramસંગ્રામHost
SamiસામીHigh, Sublime, Similar
SamikસમિકPeaceful
SamilસામિલPeacemaker
SaminસમીનSelf disciplined
SamirBreeze
SamirસમીરWind
SamiranસમિરનBreeze
Sammadસમ્માદJoy
SammathસંમતAgreed
Sampatસંપત Prosperous
Sampathસંપથ
Sampoornસમ્પૂર્ણComplete
Samratસમ્રાટEmperor
Samrudhસમૃદ્ધThe Enriched One
Samskaraસમ્સ્કારાEthics
Samudraસમુદ્રાSea
Samudraguptaસમુદ્રગુપ્તા A famous Gupta king
Samudrasenસમુદ્રાસેનLord of the ocean
SamvarસંવારContent
SamvathસંવતProsperous
Samyakસમ્યકEnough
SanabhiસનાભીRelated
Sanamસનમ Beloved
Sanatસનત Lord Brahma
SanatanસનાતનPermanent
SanatanaસનાતનાEternel, Lord Shiva
SanchayસંચયCollection
Sanchitસંચિત Collected
SandanandaસંદાનંદાEternal bliss
SandeepસંદીપA lighted lamp
Sandeepanસંદીપન A sage
SandeepenસંદીપેનLighting
SandeshસંદેશMessage
Sandyસંદી
Sanguptસનગુપ્તPercectly hidden
SanhataસંતાConciseness
SanjanસંજનCreator
Sanjayસંજય Dhritarashtra's charioteer
SanjeevસંજીવGiving life, re animating
SanjhસાંઝEvening
SanjitસંજીતWho Is AlwaysVictorious
SanjithસાંજીતPerfectly victorious
Sanjivસંજીવ Love, life
Sanjivanસંજીવન Immortality
SanjogસંજોગCoincidence
Sankalpસંકલ્પWill, determination
Sankalpaસંકલ્પResolve
SankaraસંકરાShiva
Sankarshanસંકર્ષણA name of Balaram, brother of Lord Krishna
Sanketસંકેત Signal
SannathસંનાથAccompanied by a protector
Sannigdhસંનિગ્ધAlways ready
Sanobarસનોબર Palm tree
Sanshrayસંશ્રયAim
Sanskarસંસ્કારGood Ethics and Moral Values
SantanસંતાનA tree
SantoshસંતોષHappiness
SanuragસનુરાગAffectionate
Sanwariyaસાઁવરિયા Lord Krishna
Sanyogસંયોગ Coincidence
SapanસપનDream (Swapna)
Saprathasસપ્રાત્હસLord Vishnu
Saptajitસપ્તાજિતConqueror of 7 elements
Saptanshuસપ્તાન્શુFire
Saptarishiસપ્તરીશી7stars representing 7great saints
Saquibસાક઼ુબ Bright
Saralસરલ Straight
SaranaસરનાInjuring
Sarandeepસરનદીપ
SarangસારંગSpotted deer
SaranshસારાંશIn Brief
SarasસારસSwan
Sarasijaસારસિજ઼ા Lotus
Sarasvatસરસ્વતLearned
Saratશરદ, સરત Autumn
SaravanaસરવનાClump of reeds
SaravananસરવનનLord Murugan
SarbajitસરબજીતOne who has conquered everything
Sarfarazસરફ઼રાજ઼ Head held high
SargamસરગમMusical notes
SarinસારિનHelpful
SarishસારિશEqual
Sarnginસર્નગિનName of God Vishnu
SarojસરોજLotus
SarojinસરોજિનLord Brahma
Sartajસરતાજ Crown
Sarthakસાર્થક Well done
SarupસરૂપBeautiful
Sarvaસર્વLord Krishna, Shiva
Sarvadસર્વદLord Shiva
Sarvadamanસર્વદામનSon of Shakuntala Bharat
Sarvadevસર્વદેવLord Shiva
Sarvadharinસર્વધારિનLord Shiva
Sarvagસર્વાગLord Shiva
Sarvagnyસર્વગન્યThe All Knowing. Lord Vishnu
Sarvakસર્વકWhole
Sarvambhસર્વામ્ભLord Ganesh
Sarvanavelસર્વનવેલAnother name for Lord Murugan
Sarvangસર્વાંગLord Shiva
Sarvapalakaસર્વપલાકાProtector of All. Lord Krishna
Sarvashayસર્વશયLord Shiva
Sarvavasસર્વવાસLord Shiva
Sarvendraસર્વેન્દ્રGod
Sarveshસર્વેશLord of all
Sarveshvaraસર્વેશ્વરLord Of all. A Name for Lord Shiva
Sarwarસર્વરPromotion
SashangસશંગConnected
Sashanthસશંથ
Sashreekસશ્રીક Prosperous
Sashwatસાશ્વતEternal
SasiસસીMoon
Sasidharસસિધર
Sasmitસસ્મિતEver smiling
Sastaસસ્તાOne who rules
SatadevસતાદેવGod
Satamanyuસતામન્યુLord Indra
SatanandસતાનંદLord Vishnu
Satatyaસાતત્યNever ending
SatayuસતાયુBrother of Amavasu and Vivasu
Sateendraસતીંદ્રLord of truth
SateshસતેશLord of hundreds
SathiસાથીPartner
Sathindarસથિંદર
Sathinderસથિન્દર
SatinસતીનReal
SatinathસતીનાથLord Shiva
Satindraસતીંદ્રા Lord Vishnu
SatishસતીશRuler of hundreds
Satishchandraસતીશચન્દ્ર
Satkartarસત્કર્તરLord Vishnu
SatpalસતપાલProtector
Satpatiસત્પતીLord Indra
Satrajitસત્રજિતEver victorious
Satrijitસત્રિજિતFather of Satyabhama, wife of Lord Krishna
Satrujitસત્રુજિતA son of Vatsa
Satvamohanસત્વમોહનTruthful
SatvatસતવતLord Krishna
SatveerસતવીરLord Vishnu
Satvikસાત્વિકVirtuous
SatvinderસતવિંદરLord of virtue
Satyadarshiસત્યાદર્શીOne who can see the truth
Satyadevસત્યદેવLord of truth
Satyajitસત્યજીતVictory of truth
Satyakસત્યકHonest
Satyakamસત્યકામBeliever in truth
Satyakiસત્યકી Charioteer of Krishna
Satyamસત્યમHonesty
Satyamurtyસત્ય મૂર્તીStatue of truth
Satyanarayanસત્યનારાયણ Lord Krishna
Satyankarસત્યંકરTrue, good
Satyaprakashસત્ય પ્રકાશLight of truth
Satyapriyaસત્યાપ્રિયાDevoted to truth
Satyashillસત્ય શીલTruthful
Satyashrawaસત્યાશ્રવાThat who hears truth
Satyavacheસત્યાવાચેLord Rama, Speaker of Truth
Satyavanસત્યવાનDevoted to truth
Satyavratસત્યવ્રતOne who has taken vow of truth
Satyavrataસત્યાવ્રતાDedicated to truth
Satyenસત્યેન
Satyendraસત્યેન્દ્રLord of truth (Satyen)
SaubalસૌબલMighty
Saubhadraસુભદ્રાAbhimanyu
Saudeepસૌદીપ
SaumitસૌમિતEasy to get
Saumitrસૌમિત્રGood friend
Saumitraસૌમિત્રાLakshman
SaunakસૌનકBoy sage
SaurabhસૌરભFragrance
SauravસૌરવDivine, celestial
Saurjyeshસૌરજ્યેશKartikeya, The Lord of Valour
SavaસવાSaint who was a Trainer of Young monks.
SavanthસવંતEmployer
Savarસવાર Lord Shiva
SavirસાવિરLeader
SavitસવિતSun
Savitendraસવિતેંદ્રThe sun
Savyaસાવ્યLord Vishnu
Savya-sachiસાવ્ય-સાચીAnother name of Arjuna
Sawanસાવન A Hindu month
SayamસયમEvening
SayedસયેદLeader
Sayeshanસયેશન
Sayf UdeenસેફુદીનSword of the Faith
SayidસઈદMaster
Seemantaસીમાન્તાParting line of hair
Sekharશેખર
Selvakumaranસેલ્વાકુમારનProsperous
Selvanસેલ્વનProsperous
SenaસેનાArmy
SenajitસેનાજિતVictory over army
SendhilસેંધિલLord Murugan
SendhilNathanસેંધિલ નાથનLord Murugan
SengannanસેંગંનાનVisionary
SenmalસેનમલThe best
SenthamaraiસેંથમરઈRed Lotus
Senthilસેંથિલ
Seshadriસેશાદરી
SetuસેતુSacred symbol
SevaસેવાService, attendance, care
Sevakસેવક Servant
ShaadyશાદીSinger
ShabarશબરNector
Shabirશબીર
ShachinશચીનLord Indra
Shadabશાદાબ Fresh
ShafeeqશફીકCompassionate, Tender
ShagunશગુનAuspicious
ShahaladશહલાદJoy
ShaheenશાહીનTender
Shahidશાહિદ Patriot
ShailશૈલMountain
ShaildharશૈલધરOne who holds mountain
Shailenશૈલેન
Shailendraશૈલેન્દ્રKing of mountains, Himalaya
ShaileshશૈલેશGod of mountain, Himalaya
Shaistakhanશૈસ્તાખાનPolite
Shakibશકીબ Patience
Shaktidharશક્તિધરLord Shiva
ShakuniશકુનીBird, uncle of Kauravas
ShakuntશાકુંતBlue jay
Shakyasinhaશક્યાસિંહLord Buddha
ShalabhશલભParwana
ShalangશાલંગEmperor
Shaligramશાલિગ્રામLord Vishnu
ShalikશાલિકA sage
ShalinશાલીનModest
ShalinaશાલિનાCourteous
Shalyaશલ્યAn arrow
ShamakશામકMakes peace
Shamakarnશમાકર્ણLord Shiva
Shambhuશંભૂ Lord Shiva
Shameekશમીક An ancient sage
Shamiશમી Fire
Shamikશમિક
Shamindraશમિન્દ્રQuiet, gentle
Shamsશમ્સFragrance
Shamshadશમશુ, શમશાદ Beautiful
Shamshuશમશુ, શમશાદ Beautiful
Shanશાન Pride
ShanayશાનએPower of lord Shani
Shandarશાનદાર Proud
Shandilyaશાન્દિલ્યName of a saint
ShankarશંકરShiva
Shankarshanશંકર્ષણLord Krishna's brother
ShankdharશંકધરLord Krishna
ShankhશંખA shell
Shankhaશંખા Conch
ShankhapaniશંખાપનીLord Vishnu
ShankhiશંખીOcean
ShankhinશંખિનLord Vishnu
ShankirશંકિરLord Shiva
Shanmukhaશન્મુખા, શણમુગા Kartikeya, first son of Lord Shiva
Shansaશાન્સાPraise
ShantશાંતPeace and Calm
Shantanશાંતન
ShantanavશંતાનવBhishma Pitamaha
Shantanuશંતાનુ A king from the epic Mahabharata
Shantashilશંતષીલ Gentle
ShantidevશાંતિદેવLord of peace
Shantimayશાંતિમય Peaceful
Shantinathશાંતિનાથ Lord of peace
Shantiprakashશાંતિપ્રકાશLight of peace
Shantipriyaશાંતિપ્રિયા Peace loving
Shanyuશાન્યુBenevolent
ShaquitaશાકુઇતાBlessed
Sharadશરદ, સરત Autumn
Sharadchandraશરદચંદ્રAutumn moon
SharadenduશરાદેંદુMoon of autumn
Sharadinduશરદીંદુ Autumn moon
Sharanશરણ Shelter
SharangશારંગDeer
SharatશરતA season
SharavશારવPure & Innocent
Shardulશાર્દુલA tiger
ShareefશરીફDistinguished, Noble
Shareeqશરીક
ShariશરીArrow
Shariqશરીક઼ Intelligent
SharuશરૂLord Vishnu
Sharvarishશર્વરિશMoon
ShashankશશાંકMoon
ShashankaશશાંકાThe moon
ShashiશષીMoon
Shashibhushanશશીભૂષણ Lord Shiva
ShashidharશશિધરThe moon
ShashikantશશિકાંતMoon stone
ShashikarશશિકરMoon ray
Shashikiranશશિકિરણ Moon's rays
Shashimohanશશિમોહન The moon
ShashinશાશિનMoon
Shashipushpaશશિપુશ્પાLotus
ShashishશાશિશLord Shiva
Shashishekharશશિષેખર Lord Shiva
Shashvataશાશ્વતA Name for Lord Rama Eternal
Shashwatશાશ્વતEver lasting, continuous
Shat-manyuશત-મન્યુAnother name of Indra
Shat-padmશત-પદ્મHundred petaled lotus
Shatadruશતાદ્રુName of a river
ShataneekશતાનીકAnother name of Ganesha
ShatayuશતાયુHundred years old
ShatjitશતજિતConquerer of hundreds
Shatrughanશત્રુઘ્નLord Rama's brother
Shatrughnaશત્રુઘ્નVictorious
Shatrujitશત્રુજીત Victorious over enemies
Shatrunjayશત્રુન્જયOne who overcomes enemies
Shatteshશત્તેશKing of mountains
ShauchinશૌચિનPure
Shaukatશૌકત Grand
ShaunaશૌનાGod's Gift
Shaunakશૌનક A great sage
ShauravશૌરવBear
ShauriશૌરીLord Vishnu
Shauryaશૌર્યBravery
ShayશયGift
Shaylanશયલન
SheehanશીહનPeaceful child
SheetalશીતલCool
SheilશેઇલMountain
ShekharશેખરLord Shiva
ShesanandશેસાનંદLord Vishnu
Sheshશેષ Cosmic serpent
SheshdharશેશધરOne who holds snake
Shevantilalશેવન્તીલાલ A crysanthemum
Shibhyaશિભ્યLord Shiva
ShibilશિબિલYoung one in Arabic
Shighraશીઘ્રLord Shiva, Lord Vishnu
ShihabશિહબFlame, Blaze
ShikhaશિખાFlame
Shikhandinશિખાન્દીનLord Shiva, Lord Vishnu
Shikharશિખર Peak
ShilangશિલાંગVirtuous
ShilishશિલિશLord of mountains
ShimahશિમાહCream, Character
ShineyuશિનેયુShining
ShinjanશિંજનMusic of payel
Shipiristશિપીરિસ્તLord Vishnu
Shirdi Prasadશિરડી પ્રસાદA Name for Sai Baba
Shirishશિરશ A flower, raintree
Shiromશિરોમ
Shiromaniશિરોમણિ Superb jewel
Shirshirchandraશિર્શિરચંદ્રWinter moon
ShishirશિશિરName of a season, cold
Shishirchandraશિશિર્ચંદ્રWinter moon
Shishirkumarશિશિરકુમાર The moon
ShishulશિશુલBaby
Shishupalશિશુપાલ Sone of Subhadra
ShitikanthશિતિકંથLord Shiva
Shitizશિતિજ઼Horizon
ShivશિવLord Shiva, auspicious, lucky
ShivadevશિવદેવLord of prosperity
Shivamશિવમ્Auspicious,Lord Shiva
Shivanandશિવાનન્દOne who is happy in Lord Shiva's thoughts or Shiva's worship
ShivanathશિવનાથLord Shiva
ShivankશિવાંકMark of Lord
Shivanshશિવાંશ
ShivasશિવાસLord Shiva
ShivasunuશિવાસુનુLord Ganesh
ShivenશિવેનLord Shiva
Shivendraશિવેન્દ્રLord Shiva
Shivenduશિવેંદુ Pure moon
Shiveshશિવેશ Lord Shiva
Shiveshvarશિવેશ્વરGod of welfare
ShivkumarશિવકુમારSon of Lord Shiva (Ganesh, Kartikeya) ( Shivanandan )
Shivlalશિવલાલ Lord Shiva
Shivrajશિવરાજ Lord Shiva
ShivramશિવરામLord Shiva, Lord Ram
Shivshankarશિવશંકર Lord Shiva
ShivshekharશિવશેખરOne at the top of Shiva (moon)
Shleshશ્લેશPhysical bonding
Shobhanશોભન Splendid
ShoorશૂરValiant
ShooraશૂરાBold. A Name for Lord Hanuman
Shoorsenશૂરસેન Brave
ShoubhitશૌભિતLord Krishna
Shrishશ્રીશLord Vishnu
Shrishaશ્રીષાLord Vishnu
Shrivarahશ્રીવરહLord Vishnu
Shrivardhanશ્રીવર્ધનLord Vishnu, Lord Shiva
Shrivasશ્રીવાસLord Vishnu
Shrivatsaશ્રીવત્સાLord Vishnu
Shrivatsavશ્રીવત્સવ
Shriyaditaશ્રીયાદિતાSun
Shriyansશ્રીયાંસWealth
Shrotશ્રોત
Shrutakeertiશ્રુતકીર્તિRenowned, reputed
Shrutikશ્રુતિક
Shubendraશુબેન્દ્રLord of virtue
ShubhશુભFortunate
ShubhaશુભાAuspicious
Shubhakshશુભાક્ષLord Shiva
ShubhanશુભનOne who is Auspicious
ShubhangશુભંગHandsome
ShubhankarશુભંકરAuspivious
ShubhashisશુભાષિસBlessing
Shubhasunadશુભસુનદ
ShubhayશુભાયBlessing
ShubhenduશુભેંદુLuckly moon
ShubhojitશુભોજિતHandsome
Shubhranshuશુભ્રાંશુThe moon
Shubhrathoશુભ્રથો
Shuddhashilશુદ્ધશીલWell born
ShukશુકA parrot
Shukraશુક્રResplendent, Venus, Friday
ShuktijશુકતિજPearl
ShulabhશુલભEasy
ShulandharશુલંધરLord Shiva
ShulinશુલિનLord Shiva
ShunaશુનાLord Indra
ShushilશુશીલPleasant
Shvantશ્વંતPlacid
Shvetambarશ્વેતામ્બરLord Shiva
Shvetangશ્વેતાંગFair complexioned
Shvetankશ્વેતાંકHaving a white mark
Shvetanshuશ્વેતાન્શુMoon
Shvetavahશ્વેતાવઃLord Indra
Shwetambarશ્વેતામ્બરOne who wearswhite clothes
Shwetanshuશ્વેતાન્શુMoon
Shwetbhanuશ્વેત્ભાનુMoon
Shyamશ્યામDark blue, black
Shyamakશ્યામકLord Krishna
Shyamalશ્યામલBlack, dark blue
Shyamantakશ્યામન્તકLord Krishna
Shyamsundarશ્યામસુંદરLord Krishna
Siamak(Or Shiamak)સિઅમાકSilver Flame
SidakસિદકWish
Siddakસિદ્દક
Siddhaસિદ્ધાLord Shiva
Siddhadevસિદ્ધાદેવLord Shiva
Siddhanathસિદ્ધનાથMahadev (Lord Shiva)
Siddhantaસિદ્ધાંતા Principle
Siddharthસિદ્ધાર્થWhite mustard
Siddharthaસિદ્ધાર્તા A name of Lord Buddha
Siddheshસિદ્ધેશLord of the blessed
Siddheshwarસિદ્ધેશ્વર A goddess
Siddhrajસિદ્ધરાજLord of perfection
Siddidસિદ્દિદLord Shiva
SikandarસિકંદરVictorious
Sindhunathસિન્ધુનાથLord of the ocean
SingaravelanસિંગારવેલનLord Murugan
Sinhaસિન્હાHero
Sinhagસિન્હાગLord Shiva
Sinhvahanસિન્હવાહનLord Shiva
Sirajસિરાજ Lamp
SirajસિરાજLamp, Light
SitakantaસિતાકાંતાLord Rama
Sitanshuસિતાંશૂ The moon
SitaramસીતારામSita & Lord Rama
Sitikanthaસિતિકાન્થાLord Shiva
Sivakumaranસિવા કુમારનSon of Lord Siva
Sivantaસિવાંતા Lord Shiva
Skandસ્કન્દName of Kartikeya
Smarajitસ્મરજીત One who has conquered lust
Smaranસ્મરણ Remembrance
Smirenસ્મિરેન
Smritimanસ્મૃતિમાન Unforgettable
Smyanષ્મયનSmile
SneagenસનાગેંFriend
Snehakantસ્નેહકાંતLord of love
Snehalસ્નેહલFreindly
Snehanshnસ્નેહનશન Affectionate
Snehilસ્નેહિલ
Snehinસ્નેહિં A friend
Sohailસોહૈલ Moon glow
Sohamસોહમ 'Iam He' the presence of divinity of each soul
SohanસોહનGood looking
Sohilસોહિલ Beautiful
SokanathanસોકનાથાનLord Shiva
Somસોમ The moon
SomadevસોમદેવLord of the moon
SomaliસોમાલીMoon's love
SomanસોમનThe moon
SomanshસોમાંશHalf moon
Somanshuસોમાન્શુMoonbeam
SomashekharસોમાશેખરLord Shiva
SomasindhuસોમાસિંધૂLord Vishnu
Somendraસોમેંદ્રMoon
SomeshસોમેશMoon
Someshwarસોમેશ્વર Lord Shiva
SomkarસોમકરMoon light
Somnathસોમનાથ Lord Shiva
Somprakashસોમપ્રકાશMoon light
SonitસોનિતPerson with good intentions
SopanસોપાનStairs, steps
SoumavaસૌમાવાMoon's light
Soumilસૌમીલ A friend
Soumyakantiસૌમ્યકાન્તિHandsome
Sourabhસૌરભ Fragrance
SourenસૌરેનOf the sun
SourishસૌરિશLord Vishnu
Sourja (Shaurya)સૌર્જા (शौर्य )Brave
Sparshસ્પર્શTouch
Sragvibhushanસ્રાગ્વિભુશનLord Vishnu (who loves tulasi)
Sreevalsanશ્રીવલ્સનLoved by Vishnu
Sriashwinશ્રીઅશ્વિનA good ending
Sridattaશ્રીદત્તાGiven by God
Sridharશ્રીધર
Srihithશ્રીહિત
Srijanસૃજન Creation
Srijeshશ્રીજેશ
Srikantશ્રીકાંતLover of wealth
Srikarશ્રીકર
Srineshશ્રીનેશ
Srinishશ્રીનિશ
Srinivasશ્રીનિવાસAbode of wealth
Sriramશ્રીરામLord Rama
Srivantશ્રીવંત
Srivarશ્રીવરLord Vishnu
Srivatsavશ્રીવત્સવ
Stavyaસ્તાવ્યLord Vishnu
Sthavirસ્થાવિરLord Brahma
Sthirસ્થિરFoccused
Stotriસ્તોત્રીLord Vishnu
Sualસુઅલ Asked for
SubahuસુબાહુStrong armed
Subalસુબલ A friend of Lord Krishna
SubaliસુબલીStrong
SubandhuસુબંધુA good friend
Subashસુબાશ Fragrance
Subbaraoસુબ્બારાવAuspicious
SubeerસુબીરCourageous
Subhadrસુભદ્રGentleman
SubhagસુભગFortunate
Subhanસુભન Aware
SubhangસુભંગLord Shiva
SubhasસુભાસShining
SubhashસુભાષSoft spoken
SubhenduસુભેંદુMoon
Subhradipસુભ્રદિપ
Subhyસુભ્યEarly morning
SubinayસુબિનયHumble
SubodhસુબોધSound advice, easily understood
Subrahmanyaસુબ્રહમાન્યThe god of war
Subramaniસુબ્રમણિLord Murugan
Subrataસુબ્રતાDevoted to what is right
Subratahસુબ્રતઃ
Suchendraસુચેન્દ્રLord of piousness
SuchetસુચેતAttentive, Alert
SuchinસુચિનMeans a Beautiful Thought
SuchirસુચિરEternal
SuchitસૂચિતPerson with a sound mind
SudalaiસુદલાઈVillage God
SudamaસુદામાMeek
Sudarshanસુદર્શનGood looking
SudayસુદયGift
Sudeepસુદીપ Bright
Sudeshસુદેશ Country
SudeshaસુદેશાGood country
SudevસુદેવGood diety
SudevaસુદેવGood Deva
SudhakarસુધાકરMine of nectar
SudhamayસુધામયFull of nectar
SudhanસુધાનVery rich
SudhangસુધાંગMoon
Sudhanshuસુધાંશુ The moon
SudhanssuસુધાનસસુMoon
SudhanvanસુધાંવનLord Vishnu
Sudhendraસુધેન્દ્રLord of nectar
Sudhiસૂધી Scholar
Sudhindraસુધિન્દ્રLord of knowledge
SudhirસુધીરResolute, brave
SudhishસુધીશLord of excellent intellect
SudhitસુધિતKind
SudhithસુધીતKind
Sudinસુદિન
SudipસુદીપVery bright
SudirસુદિરBright
SugandhસુગંધSweet smelling, fragrance
Sugataસુગતા A name of the Buddha
SughoshસુઘોશOne with melodious voice
Sugreevસૂગ્રીવ Man with a beautiful neck
Sugrivaસુગ્રિવાOne with graceful neck
Suhailસુહૈલ Moon glow
Suhasસુહાસ Smiling beautifully
Suhaybસુહય્બOf reddish hair or complexion
Suhridસુહ્રિદWell disposed
SuhritસુહૃતWell disposed
Suhrudaસુહ્રુદાGood hearted
SujalસુજલAffectionate
Sujanસૂજન Honest
Sujashસુજ઼ાશ Illustrious
SujatસુજતBelonging to a good clan
Sujayસૂજાય Victory
Sujendranસુજેંદ્રનUniversal being
Sujetuસુજેતુ
SujitસુજીતVictory
SukaસુકાWind
Sukantસુકંત, સુકંતા Handsome
Sukant/Sukantaસુકાંત /सुकांताHandsome
Sukarmaસુકર્મOne who does good deeds
Sukarmanસુકર્મનReciter of 1000 Samhitas
Sukeshસુકેશ With beautiful
SuketuસુકેતુA Yaksha king
SukhajatસુખાજતLord Shiva
SukhakarસુખાકરLord Rama
Sukhamayસૂખ઼મય Pleasurable
Sukhashaktસુખાશાક્તLord Shiva
SukhdevસુખદેવGod of happiness
SukheshસુખેશLord of happiness
SukhwantસુખવંતFull of happiness, pleasant
Sukhwinderસુખવિંદર
Sukrantસુક્રાંતExtremely beautiful
Sukritસુક્રિત Good deed
SukumarસુકુમારHandsome
SukumaraસુકુમારVery tender, very delicate
SukumaranસુકુમારનA variation of the name Sukumaran
SulabhસુલભEasy to get
SulalitસુલલીતGraceful
SulaymanસુલેમાનA Prophet's name
SulekસુલેકSun
SulekhસુલેખBeautifully written
Sulochanસુલોચન One with beautiful eyes
SultanસુલતાનKing
SumadhurસુમધુરVery sweet
Sumanસુમન Flower
SumangalસુમંગલVery auspicious
Sumantસુમંત Wise
Sumantaસુમંતા Wise
Sumantraસુમંત્રFriend of King Dasarath
Sumantuસુમાન્તુAtharva Veda was assigned to him
SumanyuસુમંયુHeaven
SumatinathસુમતિનાથLord of wisdom
SumayસુમયWise
SumedસુમેદWise
Sumedhસુમેધ Clever
Sumeerસુમીર
Sumeetસુમીત, સુમીત A good friend
SumeruસુમેરુLord Shiva
Sumeshસુમેશ
Sumiranસુમિરન
SumitસુમીતWell measured
Sumitrસુમિત્રGood friend
Sumitraસુમીત્રાGood friend
Sumitranandanસુમિત્રાનંદનSons of Sumitra (Lakshman & Shatrughna)
SumukhસુમુખLord Shiva
SunamસુનામGood name ( fame)
SunandસુનંદPleasant
SunandaસુનંદાVery pleasing
SunandanસુનંદનHappy
SunarસુનારHappy
SunashiસુનાશીLord Indra
Sunasiસુનાસી Lord Indra
SunayસુનયWise
Sunchitસુન્ચિત
SundarસુંદરBeautiful
Sundaraસુન્દરા
SundaravelસુંદરવેલLord Murugan
SunderસુંદરHandsome
Suneetસુનીત Of good principles, prudent
SunilસુનીલDark blue
Sunirmalસુનિર્મલPure
SunjeevસુંજીવMaking alive
Suoudસુઔદ્Good luck
Suparnસુપર્ણLord Vishnu
Suparnaસુપર્ણાLeafy
SupashસુપાશLord Ganesh
Suprabhatસુપ્રભાતGood morning
Suprakashસુપ્રકાશManifested
Suprasannaસુપ્રસંનાEver Cheerful and beaming. Goddess Lakshmi
Supratikસુપ્રતિકCupid
Supratimસુપ્રતિમBeautiful image
Supreetસુપ્રીત
Supritસુપ્રિતLoving
Surસુર A musical note
SuradhishસુરાધિષLord Indra
SuradipસુરાદિપLord Indra
SuraganસુરગનLord Shiva
Surajસૂરજ The sun
Surajitસુરજીત God
SurajivસુરાજીવLord Vishnu
SuramસુરમBeautiful
SuranસુરણPleasant sound
Suranjanસુરંજ઼ન Pleasing
SurarihanસુરારીહનLord Shiva
SurasસુરસJuicy
Surbhupસુર્ભુપLord Vishnu
SurdasસૂરદાસServant of musical tunes
SurdeepસુરદીપLamp of music
SurenસુરેનLord Indra
Surendraસુરેન્દ્રLord Indra
SureshસુરેશSun
Sureshwarસુરેશ્વરLord Of The Gods
SuriસૂરીLord Krishna
SurjeetસુરજીતConquerer of the suras
SurnathસુરનાથLord Indra, lord of suras
Surshriસુરશ્રી
SurupસુરૂપLord Shiva
SurushસુરુષShining
Suryaસૂર્યાSun
Suryabhanસૂર્યાભાન The sun
Suryadevસૂર્યદેવSun God
Suryakantસૂર્યકાંતLoved by the sun
Suryakantaસુર્યકાંતાA jewel
Suryanshસુર્યાંશ
Suryanshuસુર્યાન્શુSunbeam
Suryaprakashસુર્યપ્રકાશSunlight
Suryashankarસુર્યશંકરLord Shiva
Suryeshસુર્યેશSun Is God
SusadhસુસધLord Shiva
SusanસૂસનLord Shiva
SusenસુસેનLord Vishnnu
SushantસુશાંતQuiet
Sushantaસુશાંતા Quiet
SushenસુષેનSon of Vasudeva
SusherસુશેરKind
Sushilસુશીલ Well behaved
SushimસુશિમMoonstone
Sushobhanસુશોભન Very beautiful
Sushrutસુશ્રુત Well heard
Sushrutaસુશ્રુતા Son of sage Viswamitra
Susilસુસીલ
Sutantuસુતાન્તુLord Shiva, Lord Vishnnu
Sutaraસૂત્રHoly star
SutejસુતેજLustre
SutejasસુતેજસVery bight
Sutirthસુતિર્થLord Shiva
SutoshસુતોશOne who becomes happy easily
SutoyaસુતોયાA river
Suvanસુવન The sun
Suvarnસુવર્ણLord Shiva
SuvasસુવાસLord Shiva
SuvelસુવેલPlacid
SuvidhસુવિધKind
Suvimalસૂવીમલ Pure
SuvirસુવિરLord Shiva
Suvrataસુવ્રતાStrict in religious vows (Subrata)
SuyamunસુયામુંLord Vishnu
Suyashસુયાશ Illustrious
SuyatiસુયતીLord Vishnu
Svaminસ્વમંLord Vishnu
Svaminathસ્વામિનાથLord Ganesh
Svangસ્વાંગGood looks
Svanikસ્વાનિકHandsome
Svarસ્વરLord Vishnu
Svarajસ્વરાજLord Indra
Svargસ્વર્ગHeaven
Svarnaસ્વર્ણLord Ganesh
Svarpatiસ્વરપતિLord of sound
Svayambhuસ્વયંભૂLord Brahma, Vishnu, Shiva
Svayambhutસ્વયમભુતLord Shiva
Swadhinસ્વાધીનIt means Independent and Free
Swagatસ્વાગતWelcome
Swajithસ્વજિથSelf Victory
Swamiસ્વામી Master
Swaminathસ્વામીનત The Lord Almighty
Swapanસ્વપનDream
Swapneshસ્વપ્નેશKing of dreams
Swapnilસ્વપ્નિલSeen in a dream, dreamy
Swarajસ્વરાજFreedom
Swaritસ્વરિતTowards heaven
Swarnapurishwaraસ્વર્નાપુરિશ્વારાLord of the Golden City
Swarupસ્વરૂપ Truth
Swastikસ્વસ્તિકAuspicious
Swatantarસ્વતાંતરIt means Independent and Free
Swayambhuસ્વયમ્ભૂ Lord Shiva
Swetaketuસ્વેતકેતુAn ancient sage
Swethanસ્વેથાનThe one who has learnt all Vedas
Syamantakસ્યમનતક A jewel of Lord Vishnu
Syonસ્યોનGentle
Syumસ્યુમA ray